shabu shabu

Shabu shabu : Comida japonés en invierno